JPGIF

190106 Pink Collection Concert '%%(응응)' 무대 움짤.gif

by master posted Jan 14, 2019
?

단축키

Prev

Next

ESC

크게 작게 댓글로 가기

 

 

첫 신곡무대도 완벽했던 날!

 

 

 

 

알록달록 아이스크림보다 더 달콤한 은지님

 

 

 

 

우리 은지님 완벽한 춤선 보세요ㅠㅠ

 

 

 

 

 

 

멋짐이란 게 폭발했다,,,

 

 

 

 

 

 

 

우리 은지 최고라고 대답해줄래?

%% 응응!

 

 

 

 

 

이번 활동도 화이팅!